Letters 

Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
 
2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000
1999 1998
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 

Montenet Organisation

Odluka o dodjeli donacija prikupljnih u okviru programa 'Za Srećnije Djetinjstvo'

Analizom potreba za kvalitetnije pružanje usluga za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, MonteNet organizacija, u asocijaciji sa Ambasadom Crne Gore u Londonu, je donijela odluku da sredstva prikupljena u donatorskom programu 'Za Srećnije Djetinjstvo' u vrijednosti od Ł3043.50 konvertovane u Eure (€3734.37), dodijeli Udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ''STAZE'' - Podgorica.

Sljedeći zahtjev MonteNet organizacije NVU ''STAZE'', predsjednica udruženja gospodja Anka Djurišić je priložila plan i sugestije namjenske upotrebe sredstava. S obzirom da gospodja Djurišić ima najbolji uvid o potrebama udruženja MonteNet Organizacija se saglasila sa njenom sugestijom da se sredtva iskoriste sa nabavku vozila.

Obrazloženje

Djeca sa smetnjama u razvoju svakog dana borave u udruženju i sa njima rade stručnjaci (specijalni edukatori) na povećanju njihovih psiho-fizičkih sposobnosti. Za svakodnevni dolazak djece roditelji nijesu u mogućnosti da plaćaju troškove prevoza, pa to iziskuje dodatan napor da udruženje obezbijedi finansiranje ovih troškova. Do sada je udruženje ove troškove obezbjeđivalo preko projekata plaćajući taxi prevoz djeci i roditeljima. Ovaj problem bi udruženje moglo trajno riješiti nabavkom vozila koje bi svakodnevo dovozilo i odvozilo djecu iz udruženja. Ovo vozilo ne mora biti prilagođeno djeci - korisnicima invalidskih kolica, zato što djeca iz udruženja nemaju tu vrstu smetnji, već su to djeca sa intelektualnim smetnjama i autizmom. Ovo vozilo se takođe može koristiti za nabavku užine za djecu, kancelarijskog i didaktičkog materijala, odlazak na razne konferencije, seminare u Crnoj Gori i regionu.

MonteNet organizacija želi da izrazi duboku zahvalnost svim donatorima a posebno ambasadoru  i konzulu Crne Gore u Velikoj Britaniji prof. Dr Ljubiši Stankoviću i gospodji Marijani Živković respektivno, restoranu 'The Grove', Centru za Iseljenike, Drury Coffee & Tea, Montenegro Airlines, medijima koji su doprinijeli afirmaciji programa donacija, kao i pojedincima koji su na različite načine uzeli učešća u organizovanju donacije.
 

London
Oktobar 2012


*Montenet Organisation is a UK based non-governmental, non-profit, charitable association established in 1995.

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jun 2012