Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000
1999 1998
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Prilog Redakciji

Pismo grčkog konzorcijuma Tenderskoj komisiji

U skladu sa gore navedenim, a na osnovu Pravila tendera (uključujuči  i Instrukcije) i mjerodavnog prava, molimo vas da da primite k znanju sledeća razjašnjenja tražena vašim pismom:

Ciljevi i suština naše Ponude

1. Naši ciljevi u vezi sa Tenderom i budućnošcu EPCG

Naša ponuda i cijena ponude u iznosu od 11,1 eura po akciji je zasnovana na unaprijeđenom biznis planu. Nakon detaljne tehničke, finansijske i pravne analize koju su sproveli najeminentniji savjetnici i eksperti u oblasti energetike, mi smo došli do  zaključka da je moguće iskoristiti značajnu dodatnu vrijednost u EPCG i Crnoj Gori koja se istovremeno donekle i vas tiču, uključujući

      Optimizaciju baze opreme za proizvodnju prelaskom na sljedeću generaciju tehnologije za proizvodnju toplotne energije sa investicionim planom u vrijednosti od preko 1 milijarde eura i otvaranje dodatnih radnih mjesta u zemlji. PPC je jedan od nekoliko industrijskih igrača u Evropi koji posjeduje značajno stručno znanje i ekspertizu u upravljanju postrojenjima koja koriste ugalj za   proizvodnju i može izvući maksimalnu vrijednost iz takvih projekata.
     Dodavanjem dodatnog, isplativog kapaciteta za proizvodnju nama je cilj da Crna Gora postane ključni energetski igrač u regionu Balkana tako što će imati višak struje i biti u mogućnosti da izvozi  energiju u bliskoj budućnosti. Država i sveukupna makro-stabilnost Crne Gore će ostvariti ogromne koristi od toga.
    Unaprijedjeno investiranje u distribuciju i snabdijevanje kako bi se  obezbjedilo brzo smanjenje tehničkih i poslovnih gubitaka. Mi posjedujemo značajno tehničko iskustvo u ovom pogledu jer smo prošli  kroz sličnu fazu u Grčkoj gdje smo uspjeli da značajno smanjimo te gubitke u korist naše kompanije i na kraju njenih klijenata. Željeli bismo da učimo iz postojećih industrijskih vještina iskusnog kadra u EPCG i istovremeno da podjelimo naše najbolje prakse i ekspertizu u cilju unaprjeđenja učinka i produktivnosti, ali i zaštite zaposlenih.
    Optimizaciju poslovanja unaprjeđenjem procesa i sistema, nabavki i održavanja na osnovu našeg snažnog industrijskog iskustva i stručnog znanja.
      Blisku saradnju sa regulatorom radi podrške prelasku na liberalizovano tršište na osnovu našeg prethodnog iskustva u Grčkoj.

Uvjereni smo da gore navedeni strateški elementi naše Ponude, pozicioniraju EPCG kao jednu od vodećih kompanija u regionu. Iz finansijske perspektive naša je ponuda očigledno superiornija u odnosu na ponudu naših konkurenata i to na nekoliko načina:

     Planiramo da srednjoročno investiramo preko 2 milijarde eura u   državi što će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, prihoda u državnom budžetu i na kraju boljeg makroekonomskog položaja države.
     Naših 11.1 eura/po akciji će uvećati prihodovanja Vlade i EPCG za  32% u poređenju sa prihodovanjima od našeg konkurenta, odnosno za 62   miliona eura. Pored toga, manjinski akcionari ce dobiti bolju ponudu, a ukupan porast prihodovanja iz naše ponude u odnosu na ponudu A2A je veći za 100 miliona eura ili između 3.0% i 3.5% BDP-a, to je novac koji će ostati u Crnoj Gori i donijeti makro-ekonomsku stabilnost u sveukupno teškom ekonomskom ambijentu.

Uvjereni smo da možemo zaključiti pregovore o transakcionim dokumentima što je prije moguće i da u ubrzanom vremenskom okviru ti prihodi mogu biti na raspolaganju Vladi, EPCG i manjinskim akcionarima.

Na kraju, suprotno nekim spekulacijama u štampi i nekim naznakama koje ste dobili u vezi sa našim takozvanim uslovljavanjem ponude željeli bismo da pojasnimo neke konkretne tačke iz našeg predloga, odnosno konkretnije:
    Mi ne želimo da mijenjamo raspodjelu profita ili da uklonimo shootout mehanizam kao što ste opisali u procesu privatizacije
    Mi ne tražimo da utvrđujemo povećanje tarifa
Mi jednostavno tražimo potvrdu od tenderske komisije o stavkama o  kojima smo bili prethodno obavješteni kao što su stvaranje nove kompanije od prenosa, proces razdvajanja cijena robe i usliga, okolnosti u vezi sa KAP-om itd.

Uvjereni smo i ubjeđeni da kombinacija vještina i znanja našeg konzorcijuma pokazuje da smo spremni da postignemo gore navedene ciljeve i da pri tom kao strateški partner stvorimo najveću vrijednost za EPCG i Crnu Goru.
 

 2. Naša pozicija u odnosu na A2A akcije u EPCG

 U isto vrijeme, želimo da razjasnimo našu poziciju u odnosu na A2A akcije u EPCG i kako vidimo ulogu A2A u EPCG nakon pobjede na tenderu:

Spremni smo da A2A pripremimo ponudu za kupovinu njihovih akcija po cijeni iz Ponude, odnosno 11.10  po akciji; da bi se izbjegla svaka sumnja, naglašavamo da će ista ponuda, pod istim uslovima biti učinjena za sve manjinske akcionare EPCG, u skladu sa tenderskim pravilima.
 U slučaju da A2A ne prihvati ovu ponudu i da odluči da ostane manjinski vlasnik, mi smo takođe spremni da počnemo sa ostvarivanjem Biznis plana odobrenog od strane Vlade Crne Gore, uz prisustvo A2A u  Bordu EPCG i kao akcionara.

Dakle, iz navedenog jasno proizilazi da je naša Ponuda u skladu sa Tenderskim pravilima (Instrukcije, Procesno pismo, itd.) i da treba da bude upoređena i ocijenjena u skladu sa njima.

U skladu sa gore navedenim odredbama Tenderskih pravila, čak iako se od strane Tenderske komisije postave pitanja u vezi sa komentarima Transakcionih dokumenata i/ili ako se traže razjašnjenja o uslovljenosti ponude (u vezi sa pomenutim komentarima), mi prije svega treba da budemo ocijenjeni na bazi Sistema ocjenjivanja i ako se utvrdi da smo Prvorangirani Ponuđač, onda pristupamo sledećoj  fazi postupka (fazi pregovaranja) gdje ćemo objasniti i razjasniti naše komentare; u svakom slučaju, u skladu sa pravilima, ako objašnjenja komentara ne budu zadovoljavajuća za Tendersku komistija, naša ponuda biće odbijena.

Vjerujemo da vam ovo pismo razjašnjenja jasno, transparentno i u potpunosti pruža odgovore koje ste tražili vašim pismom. U svakom slučaju, pozdravili bi smo vaš poziv na dalju elaboraciju ukoliko tako želite.

Takođe, koristimo priliku da ponovo istaknemo našu posvećenost Crnoj Gori i učešću na ovom Tenderu. Uvjereni smo da naš predlog znači najveću dobrobit za EPCG, narod Crne Gore kao i za samu Crnu Goru jer je postavlja u centar energetskog tržišta u Jugoistočnoj Evropi i omogućava joj da maksimalno iskoristi prednosti prirodnih resursa. 

 Vjerujemo da smo najbolji tim za ostvarivanje ovih ambicioznih ciljeva.

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Nov 2008