Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
 
2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000
1999 1998
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Centar za iseljenike

Dopis u vezi sa sjednicom SCAE

Savez Crnogorskih Asocijacija Evrope

Radna grupa za pripremu izborne Skupštine

zakazane za 26. 12. 2008. godine

 

Predmet: Informacija o pripremama i postupku održavanja izborne Skupštine SCAE zakazane za 26. 12. 2008. godine u Podgorici

 

Dostavlja se:

Osnivačima i Članicama SCAE

Crnogorskim udruženjima i organizacijama iz Evrope

 

Poštovani,

Na zadnjoj sjednici Koordinacionog odbora, koja se održala u Beogradu 21.06. ove godine, donešen je između ostalih, i Zaključak kojim se formirala radna grupa za izradu normativnih akata i pripremu izborne Skupština do kraja ove godine.

Članovi radne grupe su obavili svoj zadatak oko izrade Statuta koji vam je vec dostavljen.

Molimo Vas da što je prije moguće dostavite, putem elektronske pošte, vaše primjedbe i sugestije na dostavljeni Nacrt statuta, a najkasnije do 20. 12. ove godine, Centru za iseljenike Crne Gore na E-mail adresu: diaspora@cg.yu , za gospođicu Elviru Bekteši.

Komisija će se sastati u vremenu od 20. 12. do 26. 12 2008. godine, (do dana održavanja Skupštine), i na osnovu vaših primjedbi i sugestija izraditi jedinstveni prijedlog Statuta za raspravu i usvajanje na zakazanoj Skupštini.

 

Molimo Vas da nam unaprijed napismeno dostavite i Vaše prijedloge za:

- delegate Skupštine (svaka članica u obavezi je dostaviti imena tri delegata Skupštine, predsjednik članice je po funkciji jedan od imenovanih delegata)

- članove Koordinacionog odbora (svaka članica imenuje jednog delegata u KO, dio članica predlaže da se Koordinacioni odbor nazove Predsjedništvo)

- vaš predlog za člana Nadzornog odbora (imajte u vidu da se NO sastoji od svega tri delegata)

Takodje je potrebno dostaviti:

- imena i potpune podatke o osobama koje zastupaju Vaše Udruženje (organizaciju), te potrebnu dokumentaciju da postanete Članica SCAE.

 

Vrlo bitno je i da razmislite o mogućim kandidatima za Predsjednika SCAE. Svaka osoba koja se kandiduje za predsjednika SCAE mora napismeno dostaviti:

- svoju biografiju

- svoj prijedlog programa rada SCAE u naredne dvije godine.

 

Tok Skupštine ići će sljedećim redosljedom:

-         izbor radnog predsjedništva koje rukovodi radom Skupštine (tročlano radno predsjedništvo Skupština bira na početku svoga zasijedanja iz redova svojih članova)

-         izbor Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

-         utvrdjivanje kvoruma tj. da li Skupština može valjajno nastaviti svoj rad

-           rasprava o Statutu i njegovo usvajanje (nakon razmatranja svih pristiglih sugestija i primjedbi – slijedi usvajanje Statuta)  

-         Nakon usvajanja Statuta izvršit će se prijem novih članica koje ispunjavaju uslove prema novousvojenom Statutu.

-         Nakon prijema novih Članica, Skupština će raspravljati o dosadašnjem radu, donijeti Zaključke i razriješiti dosadašnje organe SCAE.

-         Nakon razrješenja dosadašnjih organa SCAE, Skupština će na osnovu pristiglih kandidatura izabrati:

a)      Predsjednika

b)     Nadzorni odbor

c)      Koordinacioni odbor (Predsjedništvo)

-         Nakon izbora organa SCAE, Skupština će raspravljati o Programu rada i aktivnostima za naredne dvije godine.  

-         Nakon rasprave i usvajanja smjernica o Planu i programu rada za naredno razdoblje i donijeti plan i program rada za 2009. godinu

-         Skupština će raspravljati i o svim pitanjima usvojenim pod tačkom RAZNO.

Svi dokumenti o radu Skupštine, Nadzornog odbora i Koordinacionog odbora objavit će se na Web stranicama Centra za iseljenike Crne Gore i Članica SCAE koje imaju stranice. 

 

POŠTOVANI,

 

POZIVAMO VAS DA NAS, ŠTO JE PRIJE MOGUĆE A NAJKASNIJE DO 15.12.2008. GODINE, OBAVIJESTITE O MOGUĆNOSTI VAŠEG UČEŠĆA NA ZAKAZANOJ SKUPŠTINI. OSTAVLJAMO MOGUĆNOST I POMJERANJA ZAKAZANOG TERMINA UKOLIKO ON NE BUDE ODGOVARAO VEĆINI ČLANICA SCAE.

DIO ČLANICA SE VEĆ JAVIO SA PREDLOGOM DA SE IZBORNA SKUPŠTINA ODRŽI U MAJU 2009. – MOLIMO ZA VAŠE KOMENTARE PREDLOŽENIH TERMINA!

IMAJTE U VIDU DA SE ZBOG ZNAČAJA OVE SKUPŠTINE ONA NEĆE MOĆI ODRŽATI UKOLIKO NA NJOJ NE BUDE PRISUTNA DVOTREĆINSKA VEĆINA ČLANICA SCAE.

ZATO MOLIMO SVE ČLANICE SCAE DA NAM OLAKŠAJU RAD BLAGOVREMENIM DOSTAVLJANJEM TRAŽENIH INFORMACIJA.

TAKODJE VAS POZIVAMO DA SVOJIM PREDLOZIMA UČESTVUJETE U PRIPREMAMA OVE IZUZETNO VAŽNE SKUPŠTINE.

POŠALJITE NAM I PREDLOŽITE SVE ŠTO SMATRATE DA JE POTREBNO I UZMETE PUNO UČEŠĆE U PRIPREMAMA I RADU OVE SKUPŠTINE.

PREDLOŽITE KOGA SVE DA POZOVEMO OD VISOKIH ZVANICNIKA IZ MATIČNE DOMOVINE CRNE GORE.

DOPRINESIMO SVI, KOLIKO MOŽEMO, DA SCAE POSTANE ZNAČAJNI ČINIOC ZA CRNOGORCE U DIJASPORI.

UČINIMO SVE DA BI BILO ŠTO MANJE PROPUSTA U NAŠEM RADU, TE ŠTO VIŠE USPJEHA KOJI ĆE ZNAT CIJENITI CRNOGORCI ŠIROM EVROPE I SVIJETA, DOMOVINA KOJU SMO SAMI IZABRALI, KAO I NAŠA MATIČNA DOMOVINA CRNA GORA.

 

 

S POŠTOVANJEM VAS POZDRAVLJAMO DO SKOROG VIĐENJA U PODGORICI.

 

 

RADNA GRUPA
Vladislav Vanja Popović
Ljubo Radović
Medo Balić
 Elvira Bekteši

 

 

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2006