Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
 
2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000
1999 1998
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Nenad Stevovic

Potpisan Memorandum o pruzanju podrske predsjednickom kandidatu Istvanu Pasztoru

U Lovcencu, 11.01.2008. u 11.30 sati potpisan je Memorandum o pruzanju podrske predsjednickom kandidatu g. Istvanu Pasztoru.
Memorandum su potpisali predsjednik Udruzenja Crnogoraca  Srbije “Krstas”, Nenad Stevovic i predsjednicki kandidat Madjarske koalicije, Istvan Pasztor.
Odgovarajuci na pitanje, sta je to sto g. Pasztora cini idealnog predstavnika crnogorskog naroda, Nenad Stevovic je izmedju ostalog istakao: 
“Njegov program. Sva tri dijela programa g. Pasztora – dio vezan za drzavna pitanja, drugi koji se tice Vojvodine, i treci koji se tice polozaja manjina – su identicni zeljama i aspiracijama Crnogorskog naroda u Srbiji. Za Crnogorski narod u prvom planu su evropske integracije i pitanje mirnog rjesenja kosovske krize, kao i punopravno clanstvo Srbije u NATO. Crnogorci u Srbiji takodje zele da se poboljsa ustavno-pravni status Vojvodine a u pogledu polozaja manjinskih zajednica Crnogorska zajednica u Srbiji se takodje zalaze za proporcionalnu zastupljenost manjina u drzavnim strukturama, kao i dublje forme autonomije na nacionalnoj osnovi. Naravno, tu je i za nasu zajednicu nezaobilazno pitanje postovanja Ustavom zajamcenih vjerskih sloboda i ukidanja protivustavne zabrane registracije Crnogorske Pravoslavne Crkve.” 

Na sastanku nakon potpisivanja memoranduma razgovaralo se o ucescu predstavnika Udruzenja Krstas na predizbornom mitingu u Subotici, o unapredjenju vec dobre saradnje  izmedju madjarske i crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji, sa posebnim osvrtom na konstituisanje nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji.
Takodje ugovoren je sastanak izmedju rukovodstva Madjarske koalicije i predstavnika udruzenje Krstazs nakon zavrsetka predsjednickih izbora u Februaru radi razmatranja moguce saradnje na predstojecim lokalnim i pokrajinskim izborima.

Nenad Stevovic

Foto:
http://www.krstas.org.yu/foto.html#potis

Polazeci od zajednickih interesa u zastupanju interesa manjinskih nacionalnih zajednica u Republici Srbiji, Udruzenje Crnogoraca Srbije «KRSTAS», koga zastupa predsednik Nenad Stevovic te ISTVÁN PÁSZTOR (Istvan Pastor) predsednicki kandidat Madjarske koalicije – Magyar Koalíció na izborima za predsednika Republike Srbije u 2008. godini zakljucuju sledeci
 
 

M E M O R A N D U M
O PRUZANJU PODRSKE PREDSEDNICKOM KANDIDATUClan 1.

 Predsjednicki kandidat ISTVÁN PÁSZTOR istice svoju privrzenost vrijednostima zajednistva i zainteresovanost za zastupanje svojih ranije objavljenih programskih ciljeva, a narocito u dijelu koji se odnosi na zastupanje zajednickih interesa svih manjinskih nacionalnih zajednica u Republici Srbiji na polju zastite i unapredjenja njihovog identiteta, kao i na polju unapredjenja polozaja i nadleznosti manjinske samouprave uopste, a posebno nacionalnih savjeta nacionalnih manjina.
 

Clan 2.

 Udruzenje Crnogoraca Srbije «KRSTAS» ovime pruza punu podrsku predsjednickom kandidatu ISTVÁNU PÁSZTORU. Poziva svoje clanove, kao i ostale clanove crnogorske zajednice u Srbiji da mu na predstojecim izborima ispolje svoju podrsku glasovima.
 

Clan 3.

Predsjednicki kandidat ISTVÁN PÁSZTOR prihvata da zastupa i interese crnogorske manjine u slucaju pobjede na izborima. Ovi interesi ce se preciznije definisati u saradnji sa Udruzenjem Crnogoraca Srbije "Krstas" nakon uspjeha na predsjednickim izborima i ukljucuju pitanja vezana za konstituisanje, unapredjenje polozaja i nadleznosti buduceg nacionalnog savjeta Crnogorske manjine, kao i Ustavom zajamcenih prava na zastitu identiteta i vjerskih sloboda Crnogorske nacionalne zajednice. 
 

Lovcenac, dana 11.01.2008.
                                                           
 
P r e d s e d n i k                                                        
Udruzenje Crnogoraca Srbije «KRSTAS»:                        
 

___________________________                               
        Nenad Stevovic  

Predsjednicki kandidat
Madjarske koalicije – Magyar Koalíció:
 

_____________________________
      Pásztor István

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2006