Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
 
2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000
1999 1998
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Centar za iseljenike

Prijave za Ljetnju školu "Crna Gora moja postojbina"

 

SVIM ASOCIJACIJAMA CRNOGORSKIH ISELJENIKA

           

Predmet: Poziv za ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore

Poštovani,

 

Centar za iseljenike Crne Gore u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore i ove godine organizuje Ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore.

Škola pod nazivom “Crna Gora moja postojbina” organizovaće se i ove godine u periodu od 20. do 30. jula u odmaralištu na Ivanovim koritima „Lovćen-Bečići”. 

Program Škole namijenjen je djeci naših iseljenika, a cilj je da djeca i mladi koji žive izvan Crne Gore, kroz igru i zabavu, unaprijede znajnje jezika i upozanju kulturnu, istorijsku i prirodnu baštinu Crne Gore.

Cijeneći značaj očuvanja i njegovanja kulturnog i jezičkog identiteta kod druge i treće generacije crnogorskih iseljenika, Centar za iseljenike Vas poziva da prijavite svoju djecu za ovu izuzetno atraktivnu i korisnu školu.

U prilogu ćete naći detaljniji opis projekta koji sadrži sve neophodne informacije.

Molimo vas da nam, najkasnije do 15. maja 2008. godine odgovorite da li ste zainteresovani za projekat koji nudimo i, ukoliko jeste, da nam proslijedite imena i strukturu djece koju prijavljujete .

Kako je broj polaznika ograničen, nakon prijavljivanja, javićemo se sa informacijama o organizacionim detaljima i broju kandidata koji mogu biti prihvaćeni od pojedine zemlje.

Napominjemo da će sve troškove od preuzimanja djece dana 20.07. do 30.07.2008. snositi Centar za iseljenike i Zavod za školstvo Crne Gore.

Za bezbijednost djece odgovaraju stručna lica koja će se angažovati po preporuci Zavoda za školstvo a po odobrenju Ministarstva prosvjete Crne Gore.

 

S poštovanjem,

 

 

 

DIREKTOR

Prof. dr Milan Vukčević

 

 

Prilog 1: Projekat Ljetnje škole

Prilog 2: Nacrt programa Škole

 

«Crna Gora moja postojbina»


 

Naziv projekta: Ljetnja škola jezika i kulture Crne Gore «Crna Gora moja postojbina»

Termin: 20.07. do 30.07.2008. godine

Mjesto održavanja: Odmaralište na Ivanovim koritima – «Lovćen-Bečići»

Učesnici: djeca od 7-14 godina

 

Opis i cilj projekta

Cilj programa je da djeca i mladi koji žive izvan Crne Gore, kroz igru i zabavu, unaprijede znanje jezika i upoznaju kulturnu, istorijsku i prirodnu baštinu Crne Gore.

Program podrazumijeva: jezičke radionice, radionice crnogorske kulturne, istorijske i prirodne baštine kao i  dramske i likovne radionice. Važan dio programa je i upoznavanje sa crnogorskim narodnim običajima, pjesmama i igrama iz pojedinih krajeva Crne Gore.

U večernjim časovima djeca će biti uključena u zabavni program Odmarališta zajedno sa djecom iz Crne Gore koja u istom terminu pohadjaju francuski i italijanski kamp jezika.

Propratni programi: razna sportska i druga takmičenja, izleti, muzičke večeri, razgledanje kulturno istorijske baštine i okolnih znamenitih područja, završna svečanost i dodjela diploma.

 

Stručni kadar i smještaj: Odmaralište na Ivanovim koritima «Lovćen-Bečići» nalazi se na 1270 metara nadmorske visine u središtu Nacionalnog parka Lovćen, udaljeno 14 km od Cetinja.

Odmaralište raspolaže sa 200 kreveta rasporedjenih u trokrevetnim i četvorokrevetnim komforno opremljenim sobama. Raspolaže restoran-salom, kafeterijom, diskotekom, ambulantom, sportskim-višenamjenskim poligonom.

Smjene počinju sa ručkom, a završavaju sa doručkom. Obezbijedjena je zdravstvena zaštita – ljekar.

Stručni kadar koji će izvoditi nastavu kao i pedagoge koji će animirati i paziti na djecu u slobodno vrijeme angažovaće Zavod za školstvo po odobrenju Ministarstva prosvjete Crne Gore.

 

Broj slobodnih mjesta: Broj polaznika ograničen na 50 djece uzrasta od 7-14 godina

 

Troškovi: Troškove smještaja i organizacije izleta snosi Centar za iseljenike CG

Troškove angažovanja stručnog kadra (nastavnici, profesori, animatori) snosi Zavod za školstvo Crne Gore .  

Sva udruženja koja imaju finansijskih mogućnosti mogu svojim donacijama pomoći organizaciju škole (info na diaspora@cg.yu ili tel. +382 20 210 405).

 

Prijave slati na: diaspora@cg.yu ili fax: +382 20 210 405

Djecu preuzimamo u Podgorici dana 20.07. u 9:00h (Trg Republike).

Djecu vraćamo u Podgoricu dana 30.07. u 10:00h (Trg Republike).

 

LJETNJA ŠKOLA «CRNA GORA MOJA POSTOJBINA»

NACRT PROGRAMA

Ivanova korita 20-30. jul 2008.


 

PRVI DAN

20. jul: 10h-12h Dolazak i smještaj učesnika. Upoznavanje sa predavačima i programom rada.

            12h-14h Ručak

            14h-17h Šetnja i upoznavanje Nacionalnog parka Lovćen

17h-19h Radionica 1: Moj portret  (aktivnosti koje imaju za cilj de se učesnici međusobno bolje upoznaju, da izraze svoja interesovanja i očekivanja,  da se bliže upute u organizaciju i način rada škole)

            19h-20h Večera

            20h-22h Zabavno veče

DRUGI  DAN

21. jul: 8h-9h Doručak

9h-12h Radionica 2: Korijeni  (od dolaska Slovena do prve države-istorijske okolnosti, umjetnički dometi, Kirilo i Metodije... / Umjetnost od praistorije...)

            12h-14h Ručak

            14h-17h Upoznavanje „viteških igara“- (demonstracija)

17h-19h Radionica 2a: Prva stranica Dnevnika (djeca i predavači pristupaju osmišljavanju svojevrsnog Dnevnika u koji će bilježiti, upisivati, crtati, fotografisati i sl. sve ono što smatraju bitnim i zanimljivim sa jutarnje, glavne radionice i popodnevnih aktivnosti-sistem rada koji će se primjenjivati tokom cijelog boravka)

            19h-20h Večera

            20h-22h Proba hora/društvene igre

TREĆI  DAN

22. jul: 8h-9h Doručak

            9h-12h: Radionica 3: Tradicija (Obnova državnosti, Balšići / Folklor – život)

            12h-14h Ručak

            14h-17h Viteške igre-takmičarski dio

            17h-19h: Radionica 3a: Druga stranica Dnevnika

            19h-20h Večera

            20h-22h Proba hora/društvene igre

ČETVRTI  DAN

23. jul: 8h-9h Doručak

            9h-12h: Radionica 4: Lovćen (Izlet na Lovćen, Mauzolej)

            12h-14h Ručak

14h-17h Sakupljanje materijala, pravljenje suvenira i instrumenata

            17h-19h: Radionica 4a: Treća stranica Dnevnika

            19h-20h Večera

            20h-22h Proba hora/društvene igre

PETI  DAN

24. jul: 8h-9h Doručak

9h-12h: Radionica 5: Igra orijentacije (djeca se podijele u grupe i daju se u potragu za određenim predmetom, vođeni prehodno pripremljenim uputstvima)

            12h-14h Ručak

            14h-17h Projekcija filma „Lažni car Šćepan Mali“

            17h-19h: Radionica 5a: Četvrta stranica Dnevnika

            19h-20h Večera

            20h-22h Slobodne aktivnosti (diskoteka, šetnja, društvene igre...)

 

ŠESTI DAN

25. jul: 8h-9h Doručak

9h-12h: Radionica 6:  Izlet na Dolove

12h-14h Ručak

            17h-19h: Radionica 6a: Peta stranica Dnevnika

            19h-20h Večera

            20h-22h Proba hora/društvene igre

 

SEDMI  DAN

26. jul: 8h-9h Doručak

9h-12h: Radionica 6: Cetinje (Posjeta Cetinju – Crna Gora u doba vladika, Cetinjski manastir, Crnojevići / Kulturni preporod Crne Gore / Štamparija „Obod“)

12h-14h Ručak (na Cetinju)

14h-17h Upoznavanje sa crnogorskom narodnom nošnjom i narodnim igrama

            17h-19h: Radionica 7a: Šesta stranica Dnevnika

            19h-20h Večera

            20h-22h Proba hora/društvene igre

 

OSMI DAN

27. jul: 8h-9h Doručak

            9h-12h: Radionica 8: Doba Petrovića (Njegoš, Danilo / Umjetnost XX vijeka)

            12h-14h Ručak

14h-17h Tradicionalna muzika – gusle, sijelo (u prirodnom ambijentu crnogorskog guvna)

            17h-19h: Radionica 8a: Sedma stranica Dnevnika

            19h-20h Večera

            20h-22h Proba hora / društvene igre

 

DEVETI  DAN

28. jul: 8h-9h Doručak

            9h-12h: Radionica 9: Crna Gora-izazov za budućnost

12h-14h Ručak

14h-17h: Viteške igre-završno takmičenje

            17h-19h: Radionica 9a: Osma stranica Dnevnika

            19h-20h Večera

            20h-22h Otkrivanje „tajnih“ prijatelja / proba hora / društvene igre

 

DESETI DAN

29. jul: 8h-9h Doručak

            9h-12h: Radionica 10: Kviz

            12h-14h Ručak

            14h-18h: Priprema za priredbu i završetak Dnevnika

            18h-19h: Otvaranje izložbe i priredba          

            19h-20h Večera

            20h-22h Zabavno veče

 

JEDANAESTI  DAN

 

30. jul: 8h-10h Odlazak učesnika.

 

Elvira Bektesi
Savjetnik
Centar za iseljenike
www.diaspora.cg.yu

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2006