Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
 
2004 2003 2002 2001
2000
1999 1998
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 

Republika Crna  Gora
Centar za iseljenike

www.diaspora.cg.yu

81000 Podgorica, Novaka Miloševa bb.
tel/fax: +381 81 210 406, 210 405

e-mail: diaspora@cg.yu
ž-rč: 505-5131-04                                                                                                         
Podgorica,12/12/2006  godine

 

 

Predmet: Angažovanje saradnika-dopisnika za časopis «Dijaspora Crne Gore»

 

Poštovani,

 

Cijeneći vaše dosadašnje zalaganje i doprinos povezivanju i sveukupnoj saradnji crnogorskih iseljenika, naše dijaspore, njihovih asocijacija kao i poslovnih i drugih prijatelja u domicilnim zemljama sa matičnom domovinom Crnom Gorom radi zajedničke dobrobiti i prosperiteta, sigurni smo da će Vas interesovatati naši projekti na osmišljavanju i unapređivanju saradnje i komunikacije iseljenika, njihovih potomaka i stranih prijatelja sa Crnom Gorom i da ćete nam pomoći u njihovoj realizaciji.

Kao što znate Centar za iseljenike Crne Gore, u složenim uslovima, dobrim dijelom je uspio da obnovi pokidane veze i postane most saradnje iseljenika sa domovinom. Komunikaciju smo dosta uspješno razvili peramnentnom korespodencijom sa znatnim brojem iseljenika, sadržajnim programom preko našeg sajta, zatim objavljivanjem značajnih publikacija od interesa za iseljenike (kao npr. «Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003», «Zbornik asocijacija crnogorskih iseljeika» itd.), a posebno preko našeg časopisa «Dijaspora Crne Gore» koji je do sada uglavnom izlazio tromjesečno na našem i engleskom jeziku. Najmanje pola obima časopisa zauzimale su «Priče iz dijaspore» u kojima je prikazivana djelatnost iseljeničkih asocijacija, pojedinaca koji su svojim radom doprinosili ugledu i afirmaciji Crne Gore u novim sredinama. Iako smo do priloga za ovu rubriku dolazili sa dosta teškoća, rubrika je privukla pažnju ne samo naših iseljenika nego i javnosti u Crnoj Gori.

Medjutim, novo vrijeme traži nove poduhvate. Od početka iduće godine pokušaćemo da obogatimo sadržaj našeg časopisa i da ga učinimo što interesantnijim za čitaoce prilozima o radu i aktivnostima asocijacija (klubova, udruženja itd.) i pojedinaca naših iseljenika.

Da bismo to postigli moramo organizovati mrežu saradnika-dopisnika (novinara ili drugih pojedinaca koji se profesionalno bave pisanjem) u iseljeničkim sredinama koji bi prikupljali informacije i postali stalni dopisnici časopisa «Dijaspora Crne Gore».

Posto časopis u principu i dalje treba da izlazi tromjesečno, mislimo da rad angažovanih dopisnika ne bi iziskivao pretjerano izdvajanje vremena niti veliko opterećenje koje bi ometalo njihovu redovnu djelatnost. Zadatak stručnih saradnika-dopisnika našeg časopisa bio bi da 2-4 puta godišnje (poželjno jednom tromjesečno) naprave prilog o aktivnostima asocijacija crnogorske dijaspore u zemlji u kojoj žive, ili o radu pojedinih ličnosti (rubrika «Portreti») koji mogu služiti za primjer drugima, o potomcima naših iseljenika i njihovoj povezanosti sa domovinom svojih predaka, kao i o stranim subjektima u iseljeničkim sredinama koji na bilo koji način saradjuju ili namjeravaju da saradjuju sa Crnom Gorom, zatim o problemima koje bi trebalo postepeno rješavati u interesu iseljenika, odnosno unapređenju njihove sveukupne saradnje sa domovinom. Prilozi ne treba da budu dugi, svega 1-3 stranice formata A4 (odnosno od 30 do 90 redaka). Prilikom izbora i obrade teme autori se mogu konsultovati sa našom redakcijom. Priloge bi nam zatim slali elektronskom poštom ilustrovane fotografijama u skladu sa sadržajem.

Angažovanje saradnika treba da se u principu uspostavi na profesionalnoj osnovi, a njihov rad mora da se vrednuje u skladu sa uloženim naporom i cijenama za takve poslove u zemljama njihovog boravka.

Obezbjeđivanje sredstava, odnosno finansiranje njihovog rada obavljaće se na sljedeći način:

1.      One asocijacije naših iseljenika, koje to mogu, izdvojile bi dio sredstava za honorar dopisnicima koji bi pratili njihove aktivnosti i pisali za časopis o tome. Kao kompenzaciju za izdvojena sredstva Centar je spreman da tim asocijacijama besplatno, redovno šalje određeni broj primjeraka časopisa koji bi one koristile i distribuirale u svojim sredinama prema vlastitom nahodjenju i potrebama.

2.      Za one asocijacije koje nijesu u stanju da obezbijede nadoknadu za rad angažovanih dopisnika, Centar je spreman da nadje način da se obezbijedi nadokanda dopisnicima iz drugih izvora.

Za sada je potrebno da nam naše asocijacije pomognu u angažovanju dopisnika u svojim sredinama koji su stručni i spremni za saradnju i da razmotre način njihovog honorisanja. Cilj nam je da obogaćivanjem sadržaja časopisa i širenjem saradnje učinimo sve da ovaj časopis postane zajedničko glasilo za čitavu crnogorsku dijasporu.

 

Poštovani, računamo da ćete nam pomoći u ovom poduhvatu za koji smatramo da je od šireg značaja za saradnju sa našom dijasporom. Ukoliko je potrebno možemo dati dodatno objašnjenje za svaki pojedinačni slučaj.

Bićemo vam veoma zahvalni da nam što prije odgovorite i date mišljenje o mogućnostima angažovanja redovnijih dopisnika za naš časopis u vašoj sredini.

U nadi da ćemo sada u novim i evidentno boljim uslovima razvoja Crne Gore još prisnije i plodotvronije saradjivati u obostranom interesu, šaljem Vam srdačne pozdrave i želje za svaku sreću.

 

 

DIREKTOR

Prof.dr Milan Vukčević

 

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2006