Komentari
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Milenko Soljaga

ZAPISNIK SA SJEDNICE KOORDINACIONOG ODBORA SAVEZA CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA I UDRUZENJA EVROPE (SCAE) ODRZANOG U VARAZDINU 01. DO 04. MARTA 2001 GODINE

Nakon okupljanja u cetvrtak uvece u hotelu “La Gus” zajednicke vecere i druzenja, u petak 2.3. za ucesnike skupa SCAE organizator, Drustvo „Montenegro-Lovcen“,  je pripremio ugo-dan kulturni program. Posjetom muzeijima, Ursulickoj katedrali, prijemom u gradskoj vijecnici i vecernjim kulturno-zabavnim programom taj dan je zaista optimalno iskoristen.
U subotu, 3. marta u 10 casova u ime organizatora, drustva Crnogoraca i prijatelja „Montenegro-Lovcen“ iz Varazdina, sjednicu je otvorio i ucesnike kao i goste pozdravio Jovan Radonjic, predsjednik ovog drustva i podpredsjednik SCAE za Hrvatsku. On je procitao pozdravne poruke i prispjela izvinjenja onih koji nijesu mogli da prisustvuju.
Radu sjednice prisustvuju slijedeci aktivisti iz SCAE: iz Hrvatske Jovan Radonjic i Mileta Bulatovic, iz Madjarske Vesko Kraljevic, iz Francuske Princ, Nikola Petrovic – Njegos, iz Ceske Republike Frantisek Sistek i Matias Zrno, iz Svajcarske Milenko Soljaga, iz Slovenije Cedo Djukanovic i Miso Moraca i iz Njemacke Vojislav Vuksanovic, Mirsad Becovic, Biserka Vojinovic, Miladin Raicevic. Gosti sjednice: iz Hrvatske, Ernest Fiser i Milorad Nikcevic ispred udruzenja „Croatica-Montenegrina“ iz Osijeka, Dragan Milacic ispred udruzenja „Lovcen“ iz Zagreba,Drasko Radusinovic, ispred udruzenja „Montenegro-Monetnegrina“ iz Zagreba, Mi-lan Knezevic ispred udruzenja „Budva“ iz Koprivnice,  zatim Savo Martinovic, Denis Mar-tinovic, Ranko Cetkovic, Drago Kastratovic i Tihomir Kovacevic, dok su iz Crne Gore na ovaj skup doputovali privatni privrednici: Dragan Cavor i Nikola Goljan kao i zamjenik grado-nacelnika Kotora gospodin Nikola Bukilica.   
U radno predsjednistvo su se pored Radonjica i predsjedavajuceg, Vojislava Vuksanovica, podpredsjednika SCAE za Njemacku, koji je sjednicu vodio umjesto odstunog predsjednika Dr. Nenada Popovica, jos nalazili Princ Nikola Petrovic – Njegos, pocasni predsjednik SCAE i Milenko Soljaga, podpredsjednik SCAE za Svajcarsku. 
Na pocetku sjednice utvrdjen je slijedeci dnevni red:

1. Izvjestaj organizacionog odbora o pripremama slijedeceg skupa “majski susreti u Baru”
2. Organizaciona pitanja, izmjene u Poslovniku i imenovanje predsjednika savjeta za  
      informacije.  
3.   Dogovor o pomoci projekata Fondacije MONTEMEDIA prema usvojenom zakljucku 
sa prethodne sjednice u Lichtenfelsu.
      4.   Razno

Nakon sto je Jovan Radonjic konstaovao da je usvojen  zapisnik sa prethodne sjednice u Lichtenfelsu od 25. novembra 2000 godine sjednica je pocela sa radom prema utvrdjenom dnevnom redu.
Pod tackom 1.Vojislav Vuksanovic, koji je na razgovorima u Baru, odrzanim krajem januara o.g. sa tamosnjim zvanicnicima, predvodio delegaciju SCAE, u kojoj su se jos nalazili Nikola Petrovic-Njegos, Biserka Vojinovic, Jovan Radonjic i Izudin Gusmirovic, rekao je da su najglavnije tacke programa dogovorene.  Majski susreti, ukoliko budu povoljne politicke prilike u Crnoj Gori, bi se odrzali od 10. do 15. maja. Program predvidja razne izlete, susrete, razgovore, kultrune priredbe, dok bi najznacajniji dogadjaj predstavljao „okrugli sto“, na kojem bi se okupili, s jedne strane predstavnici SCAE a sa druge predstavnici crnogorskih nezavisnih i drzavnih medija. 
Smjestaj u hotelu „Topolica“ u Baru je takodje ugovoren kao i cijene usluga. Nocenje sa doruckom stajace 32 DM po osobi u dvokrevetnoj, odnsono 45 DM u jednokrevetnoj sobi. Vuksanovic i grupa odgovorna za dalje pripreme ovog programa uputice formulare, putem kojih treba da se prijavljuju oni, kojio bi putovali na “majske susrete u Baru”. Takodje je re- ceno  da clanovi SCAE, koji se odluce da putuju u Bar, treba da sobom  povedu goste i prija-telje, drzavljane iz zemalja u kojima borave, za koje ce se takodje organizovati interesantan program, kako bi im se omogucilo da tom prilikom sto bolje upoznaju Crnu Goru.
Ucesnici u diskusiji po ovoj tacki dnevnog reda izrazili su dosta oprecnih misljenja, kako zbog
vremenski nepovoljnog termina zbog godisnjih odmora, tako i zbog cijena za koje oni smatra-ju da su previsoke. Nocenje sa doruckom u hotelu “Topolica” za ucesnike “majskih susreta” po cijeni od 32 DM po osobi u dvokrevetnoj, odnosno 45 DM po u jednokrevetnoj sobi, ne odgovara turistickim standardima u Crnoj Gori u predsezonskom periodu kada su hoteli ionako vecinom prazni, receno je na sjednici..
Oko citavog programa nije postignuta potpuna saglasnost prisutnih, pa ce organizacioni odbor morati da jos jednom preispita neka sporna pitanja, kako bi sve stvari bile jasnije. Princ
Nikola je rekao da se skoro istovremeno odrzava Bienale na Cetinju i preporucio da jednu masovniju i obimniju manisfestaciju ove vrste, kao sto su “majski susreti” bi trebalo dobro pripremiti i organizovati sredinom ljeta. 
Ovoreno je ostalo i pitanje koliko ce “majski susreti” biti uspjesni, jer je moguce da domacini u to vrijeme budu angazovani oko refernduma a s druge strane je takodje postavljeno i pita- nje koliko bi se nasih gradjana iz dijaspore na tim susretima moglo okupilti.

Pod tackom 2. je V. Vuksanovic objasnio izmjene cl. 7. u Poslovniku o radu i otvorio diskusiju o visini clanarine. Ispostavilo se da za udruzenja sa slabijom materijalnom strukturom bi tre-  balo utvrditi nize clnaraine. Ovdje su o svojim materijalnim teskocama govorili Cedo Djukano-
vic, predsjednik udruzenja “Moraca” iz Kranja i Vesko Kraljevic, predjednik novoosnovanog drsutva prijatelja Crne Gore u Budimpesti. Uz vecinu glasova ucesnika sjednice na kraju je odluceno da udruzenja iz Hrvatske, Slovenije, Madjarske i Ceske Republike placaju godisnju clanarinu od 100 DM (50 Evra), ostala udruzenja po 600 DM (300 Evra) a pojedinci 80 DM (40 Evra). Prethodno je bilo dogovoreno da za sve clanica SCAE na nivou drzava go-disnja clanarina iznosi 15% od ukupno prihodovane clanarine od svojih pojedinih clanova. U okvi-
ru planiranih savjeta, koji ce biti nosioci programa rada SCAE, dogovoreno je da pret-hodno pocne sa radom Savjet za informacije a da se ostali savjeti formiraju, nakon prispjelih prijed-
loga za imenovanje clanova savjeta na nivou drzava clanica SCAE. Ovdje je za predsjed- nika savjeta za informacije predlozen, a potom i vecinom glasova izabran, Milenko Soljaga,
dok ce se ostali clanovi savjeta imenovati kasnije.
Vuksanovic je spomenuo i pitanje blagajnika SCAE, za kojeg je na osnivackom skupu u Berghajmu, 15. jula 2000 god., izabran Mirsad Agic iz Berna (Svajcarska). Posto do sada Uprava sa Agicem nije ostvarila saradnju na zdovoljavajuci nacin pitanje blagajnika mora se jos jednom preispitati preispitati i ako bude neophodno ponovo rjesavati. Dogovoreno je da V. Vuksanovic razgovara sa Agicem i o tome izvijesti upravu SCAE. 
Govoreci o organizaciono-informativnom radu SCAE Nikola Pterovic-Njegos je rekao da bi trebalo aktivireti jednu web-stranicu na internetu. Milenko Soljaga ce u tu svrhu kontaktirati Milana Nikolica iz Londona i druge aktiviste iz SCAE, koji imaju mogucnosti da pomognu oko kreiranja prezentacije SCAE na internetu.

Pod tackom 3. M. Soljaga je izvijestio prisutne o dosadasnjih aktivnostima na sakupljanju finansijskih sredstava u cilju finansiranja Projekta “MONTPRESS”, koji je jos ranije prezenti-ran na skupu u Lichtenfelsu. Ovaj projekat predvidja formiranje distributivno-prodajne mreze za nezavisne stampane medije u Crnoj Gori, koji su ujedinjeni u Asocijaciju “MONTPRESS”.
Vrijednost projekta iznosi oko 170’000.- DM a Fondacija MONTEMEDIA iz Svajcarske, koja jos od 1996 godine pomaze nezavisne medije u Crnoj Gori,a u kojoj je Milenko Soljaga, kao clan upravnog savjeta, odgovoran za poslove u Crnoj Gori, dobila je od odgovarajuce sluzbe pri ministarstvu inostranih poslova Svajcarske saglasnost o ucesu vlade u finansiranju ovog projekta. Tako ce svajcarska vlada obezbijediti polovinu sredstava ali pod uslovom da Fondacije obezbijedi drugu polovinu tj. ca. 85'000.- DM. Fondacija aktivno radi na prikuplja-nju sredstava i u tom cilju se jos ranije obratila clanovima koordinacionog odbora SCAE za pomoc. U
Lichtenfelsu na sastanku SCAE postignut je dogovor da sve clanice pomognu projekat i do
31. marta uplate prikupljena sredstva na racun Fondacije MONTEMEDIA, kao nosioca pro-jekta. Prema proracunu Fondacije SCAE bi trebalo da do kraja marta prikupi sredstava od 30'000.- do 35'000.- DM, sto je na sastanku u Lichtenfelsu ocijenjeno kao realna mogucnost.
Prema izvjestaju Fondacije do sada su na nivou SCAE pristigle slijedece uplate:
Udruzenje “Sloga”, Bergheim (Njem.) 500.- DM
Montenegrinische Kulturverein, Nürnberg  500.- DM
Vojislav Vuksanovic, Bergheim  DM 500.-
Veljko Strugar, Hannover  200.- DM
Udruzenje gradjana Crne Gore u Svajcarskoj DM 600.- DM

Uplate koje su obecane:
Drustvo „Montenegro—Lovcen“, Varazdin,  1'000.- DM (Jovan Radonjic)
S.E.M., Pariz , 1'000.- (Nikola Petrovic – Njegos)
Raicevic Miladin, Frankfurt (u ime grupe gradjana) do 1'000.- DM
“Croatica – Montenegrina”, Osijek ev. 1'000.- DM (Ernest Fiser)
Milan Nikolic, London (u ime grupe gradjana) sakupljanje priloga je u toku   
Udruzenje gradjana Crne Gore u Svajcarskoj dodatnih  2'000.- DM (Milenko Soljaga)
Vojislav Vuksanovic ce kontaktirati ostala udruzenja u Njemackoj zbog nihovih obaveza

M. Soljaga ce stalno kontaktirati sa svim aktivistima iz SCAE i insistirati da se obecana sredstva do kraja marta i realizuju, jer je za nezavisne stampane medije u Crnoj Gori pomenuti projekat veoma znacajan.

Pod tackom 4. je Cedo Djukanovic govorio o nekim organizacionim slabostima unutar SCAE 
i istovremeno podvukao da i udruzenje “Moraca” iz Kranja, ciji je on predsjednik, i pored vidnih uspjesnih rezultata ima svojih poteskoca. On se zalozio za vise brige o najmladjima, kojima bi SCAE trebalo da pomogne kako bi blize upoznali domovinu svojih oceva i majki, te da bi i za njih trebalo organizovati susrete u Crnoj Gori. Nikola Petrovic-Njegos je po istom pitanju rekao da nase sjednice treba temeljitije pripremati, te da bio bilo korisno da aktivisti SCAE medjusobno vise komuniciraju preko interneta.
Od gostiju su kratko govorili i skup pozdravili: Mr. Ernest Fiser, Dr. sc. Milorad Nikcevic, Ti-homir Kovacevic, Drasko Radusinovic, Milan Knezevic i Srecko Lipovcan. Svi ovi govornici
pozdravili su osnivanje Saveza crnogorskih asocijacija Evrope, podrzali Jovana Radonjica kao zvanicnog podpredsjednika za Hrvatsku i izrazili spremnost da se njihova udruzenja u dogledno vrijeme aktivnije ukljuce u rad SCAE. Gopsodin S. Lipovcan pozvao je pred- stavnike SCAE da podrze projekat za izdavanje knjige “Kroatisticke studije”, u kojoj su sadrzana kulturno-literarna prozimanja hrvatske i crnogorske kulturne bastine a ciji je autor crnogorski akademik Vojislav Nikcevic. Ovdje se ne radi o direktnoj finansijskoj pomoci SCAE, vec o podrsci knjige putem porudzina za njenu kupovinu.      
Skup SCAE u Varazdinu pratili su brojni predstavnici hrvatskih mediji.

Sjednica je zavrsila sa radom oko 14,30  casova.   
 
 

Varazdin, 03. marta 2001 godine                                            Zapisnik vodio,
                                                                                                Milenko Soljaga        

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  March 1998