Komentari
Comments
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Jovan Radonjic 
 
     Crnogorsko kulturno dru¹tvo iz Osijeka «MONTENEGRO-MONTENEGRINA» uz suradnju Filozofskog fakulteta u Puli organizira IV. MEÐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 

«JEZICI I KULTURA U DOTACIJAMA: PEROJ/ISTRA U PRO©LOSTI I SADA©NJOSTI»

koji æe se odr¾ati u okviru:

DANA CRNOGORSKE KULTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U PULI 

Ivana Matetiæa Ronjgova 1 (Sveèana dvorana)  12, 13, i 14 maja 2000 godine.

ORGANIZACIONI ODBOR SKUPA:

      Prof.dr.sc. Milorad Nikèeviæ, predsjednik i nositelj cjelokupnog projekta-Pedago¹ki fakultet Osijek,

      Prof.dr.sc. Goran Filipan, dekan Filozofskog fakulteta u Puli,

      Prof.dr.sc.Miroslav Bero¹a,

      Prof.dr.sc. Ljubomir Kuljaèa,

      Doc.dr.sc. Robert Matija¹iæ,

      Mr.sc. Alojz ©tokoviæ,

      Lidija Delton, prof,

      Jovan Radonjiæ, dipl.ing.

      Ivan Brajoviæ, prof.

      Ana Alkhamis, dipl. ing. glavna tajnica CKD M-M Osijek,

      Danica Glu¹ec, kontakt tajnica u hotelu Rivijera.

POSEBAN GOST

      Njegovo preosve¹tenstvo, VLADIKA CRNOGORSKI, gospodin MIRA© DEDIÆ.

PREDSTAVNICI CRNOGORSKIH INSTITUCIJA

   -         Ministarstvo prosvjete i nauka Republike Crne Gore,

   -         Matica crnogorske,

   -         Dukljanske akademije nauka,

   -         P.E.N. Centra Crne Gore.

Projekt je realiziran novèanom potporom:

   -         Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske

   -         Ministarstva znanosti Republike Hrvatske i

   -         Hrvatske televizije.

A suorganizator je Op¹tina Vodnjan.

PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA

Èetvrtak, 11.05.2000 god.

            Dolazak i smje¹taj gostiju u hotelu Rivijera, Splitska 1.

Petak, 12.05.2000 god.

            9,oo sati Prijem sudionika skupa na fakultetu,

            10-13,30 sati Predsjedavaju:

            prof.dr.sc.Goran Filipi, Pula;

            prof.dr.sc. Milorad Nikèeviæ, Osijek;

            prof.dr.sc. Ljubomir Kuljaèa, Zagreb;

            prof.dr.sc. Miroslav Berto¹a, Pula;

            dr.sc. Jelka Rado¹-Ribariæ, Zagreb;

            Lidija Dlton, prof, Vodnjan;

            akademik Bo¾idar ©ekularac, pomoænik ministra prosvjete i nauka R. CG;

Sveèana Akademija:

            Muzièki program studenata Muzièke kulture Filozofskog fakulteta;

            Recital «Montenegro Terra» (Anita Schmidt, prvakinja drame HNK Osijek);

            Klapa «Peroj 1657» iz Peroja;

Pozdravne rijeèi

            Koktel.

Plenarne teme:

            Miroslav berto¹a: Ju¾noslovenski historijski kontekst: XVII. Vijeka i naseljavanje Peroja.

            Vojislav Nikèeviæ: Crnogorci u Peroju Etnojezièki pristup,

            Jospi Miliæeviæ: Dosada¹nji etnografski opis Peroja,

            Milorad Nikèeviæ: Crnogorski jezik i perojski govor na ¹predlo¹ku graðe Josipa Ribariæa.

14,oo sati.

            Rasprava.

18.oo sati.

            Posjet Peroju (polaganje vijenca palim borcima ¾rtava fa¾izma)

Nakon toga:

            Koktel i prikazivanje filma «Peroj izmeðu istorijskog i fikcijskog», za kojeg je graðu sabrao i priredio Milorad
Nikèeviæ, a film je ¹prikazan na promiciji u Gradskoj i sveuèili¹noj knji¾nici u Osijeku.

Subota, 13.05.2000 godine.

9,oo 13,15 sati.

            Predsjedavaju:

            Doc.dr.sc. Robert Matija¹iæ, Pula;

            Akademik Radoslav Rotkoviæ, Podgorica;

            Akademik Vojislav Nikèeviæ, Cetinje;

            Mr.sc. Alojz ©tokoviæ, Fa¾ana;

            Prof. dr.sc. Milorad Nikèeviæ, Osijek;

Robert Matija¹iæ: Peroj prije Perojaca (istorijska topografija Perojskog podruèja u prapovjesti, rimskom razdoblju i
srednjem vijeku)

Alojz ©tokoviæ: Dru¹tveni i gospodarski presjek Peroja i njegovih susjednih mjesta neposredno pred udomljavanje,

Marjan Miliæ: Iseljevanje Crnogoraca kroz istoriju,

Radoslav Rotkoviæ: Dokumenti o Perojcima u istorijskom arhivu Kotora,

Bo¾idar ©ekularac: Perojci u narodnom sjeæanju i dokumntima u Crnoj Gori,

Ivan Grah: Poku¹aj sjedinjenja Perojskog Paroha Nikole Popoviæa,

Antun Tone Crnobori: Od kuænog obrazovanja do javne institucionalne ¹kole (od XVIII - XIX XX. Vijeka)

Valentin Putanec: Izbor Perojskih etimolo¹kih problema,

Lidije Vujaèiæ: Perojski Gojniæi o svom rodonaèelniku,

Ankica Èila¹ i Mijo Lonèereviæ: o govoru Peroja,

Milica Lukiæ: o neobljavljenom rjeèniku Peroja Josipa Ribariæa,

Goran Filipi: Perojska Ornitonimija.

Izlaganja traju do 15 minuta!

13,15 sati

            rasprava i zavr¹ne rijeèi-

Nedjelja 14.05.2000 godine.

            Izlet za goste iz crne Gore «Alejama hrvatskih glagolja¹a ROÈ-Hum» Tumaèi prof. dr.sc. Stjepan Damjanoviæ,

            Mr.sc. Alojz ©tokoviæ i dr. sc. Josip Milièeviæ.

Unutar programa skupa jo¹ æe se odr¾ati:

      A)    izlo¾be knjiga:

   -         Rukopisna ba¹tina Josipa Ribariæa o Peroju (jezikoslovna i folklorna)

   -         Maja Bo¹koviæ Stuli; «Folklorna graða iz istarskog sela Peroj»

   -         Matiène i druge knjige o Peroju,

   -         Knjige/monografije prof. dr.sc. Milorada Nikèeviæa sa projektima i periodikom,

   -         Izdanja knjiga CKD «M-M Osijek i NZCH Zagreb»

   -         Fundamentalne knjige crnogorske kulture.

      B)     Dokumentarni film, HRT Zagreb:

   -         Peroj, hrvatsko selo, Redatelj; dr.sc. Stjepo Mijoviæ Koèan, struèni konzulat: prof.dr.sc. Milorad Nikèeviæ i
      drugi,

      C)    Izlo¾ba slika:

   -         akademski slikar veselin banjeviæ Zavièajne teme Perojaca, (Crmnica i Crnogorsko primorje)

   -         Grafièar-slikar, Stanko Grubaè, Perojski motivi  (pero crte¾9, Galerija «Maslina» i 

   -         Promocija Tabule br. 2. u kojoj je otisnut projekt.

 
 
 
 
 
 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2000