Komentari
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page 
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Zorica Tomanovic 
M O L B A

Molim Vas da mi, ako ste u mogu}nosti, izadjete u susret time {to }ete sponzorisati moj odlazak na jedinstveno putovanje Pariz - Barselona - Nica - Venecija - Be~, u organizaciji Asocijacije studenata Crne Gore.
Za putovanje u trajanju od dvanaest dana treba izdvojiti 399 $ USD, {to ja nisam u mogu}nosti da uradim, s obzirom da `ivim sa majkom penzionerom i bratom koji je nezaposlen. Zna~aj tog obilaska je prvenstveno vezan za moje stru~no usavr{avanje na poslediplomskim studijama na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, jer su u okviru aran`mana planirani gradovi koji zaista mogu pru`iti zna~ajna iskustva na polju arhitektonskog obrazovanja i usavr{avanja u struci. 
Napominjem i mogu}nost djelimi~nog sponzorstva u iznosu koji mo`ete izdvojiti, a koji bi meni opet dobrodo{ao. Novac mo`ete uplatiti na moj `iro ra~un, ili na ra~un Asocijacije, sa obaveznom napomenom:  ,, za  Zoricu Tomanovi} ,,.
Moj ~iro ra~un:
50800-620-7-16-817000-6749-83
@iro ra~un Asocijacije studenata crne Gore:
50105 - 678 - 0 - 24597

                                         S po{tovanjem i iskrenom nadom u Va{u pomo} 
 

                                                                          dipl. arh. Tomanovi} Zorica
 
                                                                          Ul. Vuka Karad`i}a 7 Nik{i} 
                                                                          Tel. 083/ 213-143
 

 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org 
   
 

 
 
[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia] 
 
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published 
 Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997 
 
 All rights reserved.
Last updated  December 1997