USTAVNOM ODBORU USTAVOTVORNE SKUPŠTINE

REPUBLIKE CRNE GORE

 

 

Udruženje Crnogoraca Srbije “Krstaš”, kao asocijacija koja okuplja crnogorske državljane i etničke Crnogorace u Srbiji, predlaže Ustavnom odboru Ustavotvorne skupštine Republike Crne Gore prihvatanje sljedeća tri predloga za izmenu nacrta Ustava Republike Crne Gore.

Sva tri predloga se već nalaze u postojećim ustavnim rješenjima drugih zemalja, posebno u ustavnim rješenjima Baltičkih zemalja, npr. Estonije, što govori o opštoj prihvatljivosti ovih predloga.

Plavim slovima, odnosno podvučenim tekstom, je naglašen sadržaj izmjene postojećeg člana ili tekst novo predloženog člana.

 

 

PREDLOG PRVI:

 

Da se postojeći član 11 iz prvog dijela (OSNOVNE ODREDBE) nacrta Ustava Crne Gore proširi, tako da glasi:

 

ČLAN 11

Crna Gora štiti prava i interese crnogorskih državljana. Crnogorska država štiti i prava svojih državljana u inostranstvu.

Crnogorski državljanin ne može biti prognan niti izručen drugoj državi, osim u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore.

 

 

PREDLOG DRUGI:

 

Da se u novi ustav unese novi član pod rednim brojem 16Ş, u drugi dio nacrta (LJUDSKA PRAVA I SLOBODE).

 

ČLAN 16a

Crnogorski državljanin ima dužnost da bude lojalan ustavnom poretku i da brani nezavisnost Crne Gore. U nedostatku drugih sredstava, svaki državljanin Crne Gore ima pravo da pokrene otpor protiv nasilne promjene ustavnog poretka.

 

 

 

 

 

PREDLOG TREĆI:

 

Da se postojeći član 20 iz drugog dijela (LJUDSKA PRAVA I SLOBODE) nacrta Ustava Crne Gore proširi, tako da glasi:

 

ČLAN 20

Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obavještavanje o njenom stanju. Svako je, a posebno država, obavezan da čuva i unapređuje životnu sredinu, i da nadoknadi štetu koju pričini životnoj sredini. Procedura za nadoknadu štete biće detaljnije obrađena zakonom.

 

 

 

 

Lovćenac, Novi Sad, Beograd, 25.04.2007                            Nenad Stevović 

                                                                                         Predsjednik UCS “Krstaš